"image/png", "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Uue Eesti kapitalil põhineva investeerimisfondi asutamine.

Sisu

RASK nõustas klienti uue Eesti kapitalil põhineva investeerimisfondi asutamisel.

Nõustamine hõlmas seejuures kõiki olulisi uue fondi käivitamisega seonduvaid õigusalaseid aspekte, seda nii investorsuhete reguleerimises (limited partnership agreement), fondi struktuuri väljatöötamisel (sh investment advisory agreement), fondijuhi registreerimisel Finantsinspektsioonis kui ka fonditöökorralduslikes küsimustes.

RASKi nõustamisel asutatud uus fond keskendub era- ja riskikapitaliinvesteeringutele Eestis, Skandinaavia ja ka Balti riikides.