Uudised

RASK maksunõustajad on seadnud kahtluse alla maksuintresside põhiseaduspärasuse

‹ Kõik uudised

RASK maksunõustajad on seadnud kahtluse alla maksuintresside põhiseaduspärasuse

Advokaat Villy Lopman esindab klienti Tallinna Halduskohtus vaidluses, kus kontrollitakse maksukorralduse seaduses sätestatud maksuintresside (0,06 % päevas) kooskõla Eesti Vabariigi Põhiseadusega. Kohus ei ole asjas veel otsust langetanud. Antud juhul on erakordne aga see, et ka Õiguskantsler on probleemi märganud ning omakorda alustanud antud küsimuse uurimist.

RASK on seisukohal, et tänane maksukorralduse seaduse intressi regulatsioon on selgelt ebaproportsionaalne, sest see ei arvesta täna kehtivad intressimäärasid ehk seda, milliste intressimääradega on riik ise raha laenanud. Õiguskantsler on enda poolt tõstatanud probleemi selle nurga alt, et tänane äärmiselt kõrge intressimäär võib mõjuda tegelikkuses kui karistus.