Uudised

Märt Rask astub välja advokatuurist ja jätkab tööd RASKis nõunikuna

‹ Kõik uudised

Märt Rask astub välja advokatuurist ja jätkab tööd RASKis nõunikuna

RASKi partner Märt Rask on otsustanud lõpetada üle veerandsajandi kestnud tegevuse advokaadina ja astuda välja advokatuurist. Märt jätkab RASK’is tegutsemist nõunikuna.

Märt on andnud olulise panuse advokaadibüroo RASK käivitamisesse ja üles ehitamisse enam kui 10 aasta kestel. Lisaks erialasele tegevusele, näiteks apteegireformi läbiviimise nõustamine ja Eesti Vabariigi õiguseksperdi roll vaidluses Tallinna Veega Maailmapanga juures asuvas rahvusvahelises arbitraažikohtus, on Märdi kogemused olnud hindamatu väärtusega teistele RASKi partneritele büroopidaja rolli täitmisel.

„Aeg on selleks sammuks küps. Olen jõudnud sinna vanusesse, kus parema meelega räägin advokaaditööst ja partneri rollist, kui seda ise läbi elan. Bürool on täna korralik hoog sees - andekas punt partnereid, väga hea energiaga tiim, kestev kasv. Aeg on nautida olukorda,“ selgitab Märt oma otsust. „Lisaks, usun elukestvasse õppesse. Nõuniku amet oli veel elus pidamata!“  

Lisaks enam kui veerand sajandit kestnud advokaaditööle ja koos Indrek Tederiga 1993 – 2003 advokaadibüroo Teder ja RASK rajamisele, on Märdil märgiline roll taasiseseisvunud Eesti õiguskorra kujundamisel. Tema pikaajaline karjäär hõlmab tööd Vabariigi Valitsuses nelja erineva ministrina ja üheksa aastat nii Riigikohtu kui ka selle põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi esimehena.

„Meil on vedanud, et oleme saanud rakendada Märdi suurt kogemustepagasit büroo ehitamisel,“ ütles RASKi partner Tarmo Peterson. „Kuigi advokaadina tegutsemisest on ta otsustanud loobuda, siis advokaadiks olemise ja büroopidamise osas on Märt olnud meile „nõunikuks“ tema bürooga liitumise esimesest päevast peale ning usun, et nii läheb see ka siit edasi