Märt Rask

Tegevusvaldkonnad

Avalik haldus

mart.rask@rask.ee


Märt Rask nõustab kliente erinevates õiguslikes küsimustes, mis seonduvad peamiselt avaliku sektoriga. Märdi unikaalne kogemustepagas ning ulatuslikud teadmised avaliku sektori toimemehhanismidest ja koostööst erasektoriga muudavad ta üheks silmapaistvaimaks valdkonna eksperdiks Eestis.

Märt on töötanud Vabariigi Valitsuses nelja erineva kabineti ministrina, mis lubab teda pidada üheks vähestest, kes omab ainulaadset tervikpilti nii Eesti õiguskorrast, selle rakendamisest ning riigi ja ühiskonna toimemehhanismidest. Olles olnud üheksa aastat ametis nii Riigikohtu kui Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi esimehena, on Märt Eesti üks kogenuimaid õiguspraktikuid ka põhiseaduslikkuse järelevalve ja põhiõiguste kaitse alal.

Märt on osalenud õigusloomes arvukate seaduste väljatöötamisel nii töörühma liikme, juhi, eksperdi kui mitmekordse justiitsministrina. Samuti on ta praktiseerinud üle 25 aasta advokaadina erasektoris, esindades kliente väga keerukate õigusalaste küsimuste lahendamisel.