Tarmo Peterson

Tarmo on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Tarmo esindab kliente sageli keerulistes kohtuvaidlustes ning omab mitmekülgseid kogemusi konkurentsi, riigiabi ja riigihangete valdkonnas.

Oma enam kui 13-aastase praktika käigus on Tarmo esindanud kliente mastaapsetes ja pretsedenti loovates kohtuvaidlustes, nõustades kliente nii tsiviil- ja haldusmenetluses ning majanduskriminaalasjades. Samuti aitab Tarmo lahendada vaidlusi  vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus.

Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud spetsialistina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega. Samuti on Tarmo Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üleeuroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige.

Tarmo on osalenud eksperdina mitmete Eesti suurimate investeerimisprojektide (näit. Rail Baltic, Est-For tselluloositehas) õigusanalüüside koostamisel ja õiguspärasuse hindamisel, omades märkimisväärseid teadmisi Eesti ja Euroopa Liidu koostööprojektide õigusalastest probleemidest ning konkurentsiõiguslikest riskidest.

Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodika ning maksejõuetuse komisjoni liige.