Uudised

23.03: Mida peab iga ettevõtja teadma uuendustest maksejõuetuse seadustes

‹ Kõik uudised

23.03: Mida peab iga ettevõtja teadma uuendustest maksejõuetuse seadustes


23.märtsil viib RASKi partner ja maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Peterson läbi seminari Kaubandus-Tööstuskojas. Seminar on suunatud ettevõtete juhtidele ja finantsjuhtidele, keskendudes maksejõuetus seaduste muudatustele, mis mõjutavad ettevõtteid ennekõike koostööpartnerite ja muutuva majanduskeskkonna kaudu.Tarmo Peterson on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutumaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonna õigusküsimuste lahendamisel. Ta oli üks mullu juulis jõustunud saneerimisseaduse ja pankrotiseaduste autoritest. Need muudatused uuendasid põhjalikult kogu maksejõuetuse valdkonda ja teevad ettevõtjatel raskustest välja tulemise oluliselt lihtsamaks.

Tarmo on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning üle-euroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe ning Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodika komisjoni liige.

Seminarilt saad teada

 • Mida teha, kui kaubanduspartner satub raskustesse? Kuidas mõjutab ettevõtte menetluse valik edasist maksejõuetuse käiku? Millal ning millest lähtuvalt peaks sündima valik saneerimise või pankroti kasuks?
 • Mida on ettevõtjana oluline teha, et säilitada koostööpartnerite ja võlausaldajate usaldus ja toetus? Mida mitte teha?
 • Kuidas võlausaldajana tegutseda koostööpartneri makseraskuste puhul ja mida vältida?
 • Põhitõed võlausaldaja vaatest menetluse valikul ja menetluses käitumisest.

Uue pankrotiseaduse peamised muudatused

 • Nõuete kaitsmise süsteemi muudatused ja nüansid, mida võlausaldajal on oma õiguste kaitsmiseks oluline tähele panna.
 • Maksejõuetusteenistus ja menetlus avaliku uurimisena.
 • Pankroti mõjud üürilepingutele.
 • Füüsilise isiku maksejõuetusmenetluse reform.


Ettevõtte säilitamine saneerimise abil

 • Uuendatud saneerimismenetlus – mida toob kaasa saneerimise muutmine avalikuks menetluseks?
 • Kuidas on paranenud ettevõtja võimalused saada ajutist kaitset saneerimise läbiviimiseks läbi täitemeetmete peatamise?
 • Millisel viisil on muutunud võimalused ületada saneerimist mittetoetavate võlausaldajate vastasseis läbi rühmaülese kohustamise.
 • Mida tähendab rühmaülene kohustamine ja mis on põhitõed, millega nii võlgniku kui ka võlausaldaja vaatest arvestada.
 • Võimalused saneerimiskava muutmiseks.


Seminar toimub 23. märtsil kl 10-13 Kaubandus-Tööstuskoja ruumides.

Lisainfo ja registreerimine