Uudised

Jurist Birgit Aasa täiendas end Itaalias Euroopa Liidu õiguse teemadel

‹ Kõik uudised

Jurist Birgit Aasa täiendas end Itaalias Euroopa Liidu õiguse teemadel

RASKi jurist Birgit Aasa osales 29. juuni kuni 10. juuli Euroopa Liidu õiguse teemalises suveülikoolis Euroopa Ülikool-Instituudis.

Suveülikooli põhikursus käsitles Euroopa integratsiooni hetkeolukorda ning erikursuste läbivaks teemaks oli Euroopa Liidu piires eri riikide õiguskeskkondade ühtlustamine. Teemavaldkonnad hõlmasid EL õiguse süvakäsitlust finantsteenuste, keskkonnakaitse, rahvusvahelise eraõiguse, põhiõiguste ning alkoholi-, tubaka- ja toitumisalase poliitika regulatsioonide raames. Kursuse lektoriteks olid nii rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud professorid sh Cambridge’i ülikoolist, Euroopa Kolledžist, New York’i ülikoolist, Sciences Po ülikoolist Pariisis kui ka praktiseerivad Euroopa õiguse juristid, kes töötavad Euroopa Komisjoni õigusteenisutuses või on esindanud kliente Euroopa Kohtus sellistes pretsedente loonud kaasustes nagu Factortame ja Kadi.

Euroopa Ülikool-Instituut on 1987. aastal Euroopa ühenduse liikmesriikide poolt instituudi asutamise konventsiooni alusel loodud kõrgem õppeasutus, mis pakub kõrgeimal tasemel magistri- ja doktoriõpet ajaloo ja kultuuri, majanduse, politoloogia ja sotsiaalteaduste ning õigusteaduse valdkondades. Eesti ühines instituudi asutamise konventsiooniga 2005. aastal.