"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Bambona nõustamine suuremahulises põlengujärgses kindlustusjuhtumis.

Sisu


RASK nõustas hulgikubandusettevõtet Bambona suuremahulises põlengujärgses kindlustusmenetluses PZU Kindlustusega.

9.aprill 2016 toimus Tartus tulekahju, mille käigus hävis Eesti ühe suurima puu- ja juurvilja hulgimüüja Bambona laohoone. Õnnetuse käigus tekkinud kahju küündis 700 000 euroni, mis läbi aega üheks suurimaks kahjunõudeks kindlsutuseandjale PZU. 

Bambona AS on 1994. aastal asutatud hulgikaubandusettevõte, mille põhitegevuseks on värskete puu- ja köögiviljade Eestisse import ning nende realiseerimine kohalikul- kui ka lähisturgudel.