Birgitta ordu nõustamine vaidluses Tallinna linnaga Pirita kloostri varemetepargi kasutusõiguse üle.

Sisu

RASK nõustas Püha Birgitta ordut Tallinna linnaga kerkinud vaidluses Pirita kloostri varemetepargi kasutusõiguste üle.

Vaidlus Pirita kloostri varemete haldamis- ja kasutamisõiguse üle puhkes eelmise kasutuslepingu lõppemise tõttu, millele viidates Pirita linnaosa valitsus teatas seni kauaaegselt kloostri varemetepargi eest hoolitsenud Püha Birgitta ordule, et võtab varemetepargiga seonduvad otsused edaspidi ainuisikuliselt endale, sh ka õiguse otsustada kloostrivaremetes läbiviidavate ürituste korraldamise üle, piirates seejuures ordu võimalust varemeteparki oma usuliste tegevuste tarbeks kasutada.

RASK nõustas  ordut eelneva lepingulise suhte lõppemise ja uue koostöökontseptsiooni loomise asjus ning lepingulistes läbirääkimistes linnaga. Vaidluse lahendamiseks sõlmiti osapoolte vahel uus koostööleping, mille alusel hakkab kloostri varemeid edaspidi haldama ja hooldama ning üritusi korraldama varemetepargi omanikuna linn, kuid ordul säilib otsustusõigus varemeteparki puudutatate otsuste tegemisel koostöölepinguga loodud koostöökogu kaudu. Samuti vastutab linn kloostri halduskohustuse eest ning ning täiendavateks hooldustöödeks tehtavate lisainvesteeringute eest. Birgitta ordule jääb aga senine õigus kloostri varemeteparki tasuta kasutada usuliste talituste läbiviimiseks ning osaleda varemetepargi usulise ja ajaloolise pärandi säilitamisel läbi loodud koostöökogu.