E-residentide nõustamine digitaalse isikutunnistuse kehtivuse peatamise vaidlustamisel.

Sisu

RASK nõustas eraisikuid seonduvalt nende e-residendi digitaalse isikutunnistuse sertifikaatide kehtivuse peatamise vaidlustamisel ning kehtetuks tunnistamise aluseks olevate riigisaladusega kaetud dokumentide kohtu kaudu välja nõudmisel Politsei- ja Piirivalveametilt.

Vaidlustamise tulemusel taastas Poilitsei- ja Piirivalveamet RASKi klientide e-residentide sertifikaatide kehtivuse.