"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Suurinvestori nõustamine elamislubade taotlemisel.

Sisu

RASK nõustas suurinvestorit ettevõtluseks kui ka ettevõtluseks antava tähtajalise elamisloa taotlemisel, taotluste vormistamisel ning taotluse aluseks oleva materjali (investeeringud, äriprojektid jm) nõuetekohasuse ja vastavuse hindamisel taodeldava elamisloa liigi seisukohast.

Nõustamine sisaldas ka taotlusega seonduvate küsimuste operatiivset lahendamist Politsei- ja Piirivalveameti ametnikega haldusmenetluses käigus.