Ken Kaarel Gross

Tegevusvaldkonnad

Ärinõustamine ja M&A
Finantseerimine ja pangandus
Avalik haldus ja struktuuritoetused
Välisvärbamine ja töösuhted

KenKaarel.Gross@rask.ee
Ken Kaarel aitab advokaate peamiselt ühingu- ja lepinguõiguse valdkonnas – ennekõike lepingute ja korporatiivdokumentide koostamisel. Samuti omab Ken Kaarel kogemust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seonduvates küsimustes.

Olles läbinud mitmekülgse varasema praktika prokuratuuris, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ning erasektoris, omab Ken Kaarel head tunnetust avalik-erasektori tööprotsesside erinevustest kui ka koostöövõimalustest. Varasemate õpingute raames on ta koostanud mitmed uurimustööd karistusõiguse valdkonnas. Poolelioleva magistritöö raames keskendub Ken Kaarel väärtpaberiturgude analüüsimisele.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta RASKi juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.