Kertu-Liis Rannik

Kertu-Liis Rannik on RASKi jurist, kes on spetsialiseerunud peamiselt tsiviil-, ühinguõiguslikele küsimustele.

Kertu-Liis on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuse kraadi (cum laude) ja on õpingute kõrvalt juhtinud Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu tegemisi juhatuse liikme ja esimehena. Enne RASKiga liitumist assisteeris Kertu-Liis riigiõiguse õppetööd Tartu Ülikoolis ja panustab jätkuvalt õigushariduse tugevdamisesse, sealhulgas osaledes riigiõiguse õpiku loomes ja juhendades Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistluse Eesti esindustiime.

Kertu-Liisi tugevatest õigusteadmistest, põhjalikkusest ja sihikindlusest annab tunnistust ka tema varasem osalemine Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtuvõistlusel Madalmaades ning oraatorina 15. koha pälvimine 100 võistlejast.

*Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.