Liisa Jerne

Tegevusvaldkonnad

Administratsioon

liisa.jerne@rask.ee
Liisa peamiseks tööülesandeks on advokaatide abistamine nende igapäeva töös, assisteerimine dokumendihalduses kui ka kohtumenetluste juures. Ühtlasi vastutab Liisa, et büroo tegevus vastaks igakülgselt Eesti Advokatuuri poolt kehtestatud nõuetele kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud kutse kõrgeimatele kvaliteedistandartitele.

Liisa on omandanud kõrghariduse Taanis, VIA University College´st.