Margit Sikaste

Tegevusvaldkonnad

Administratsioon

margit.sikaste@rask.ee
Margit vastutab büroo igapäevase heaolu, infovahetuse ja veatu tugiteenuste toimimise eest.