Mari Rask


Mari on Eesti üks tunnustatumaid tööõiguse eksperte, kelle unikaalne erialane kompetents pärineb pikaajalisest isiklikust suurettevõtte juhtimise kogemusest ning ulatuslikust erialasest tegevusest tööõiguse rakendamisel.

Enam kui 15 aastat oli Mari Kuusakoski AS (Eesti Metallieksport AS – EMEX ) juhatuse liige, tegeledes aktiivselt EMEXi personali- ja juriidiliste küsimuste lahendamisega. Alates 2008. aastast tegutseb Mari igapäevaselt nõustajana, kelle klientide hulka kuuluvad paljud nimekaimad Eesti suurettevõtted.

Mari on töölepinguseaduse kommenteeritud väljaande „Töölepingu seadus 2009” ning kolmeosalise käsiraamatu „Töölepingu seadus praktikas 2010” autor. Samuti on Mari avaldanud mitmeid tööõigust käsitlevaid artikleid ka erialases perioodikas.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta RASKi juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.