Omar Kõiv

Avalikud esinemised

Omar on noor jurist, kes on omandamas magistrikraadi Tartu Ülikoolis. RASKis abistab Omar advokaate peamiselt karistusõiguslikes küsimustes. Omar tegutseb aktiivselt ka tehisaru maailmas — tuvastamaks uutest arengutest tulenevaid võimalikke riskikohti ning leidmaks praktilisi lahendusi tehisaru efektiivseks kasutamiseks.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.