Viviana Vilter

Viviana on mitmekülgse vaidlusmenetluse kogemusega advokaat, kes assisteerib büroos vandeadvokaate peamiselt korporatiiv-, haldus- ja kriminaalvaidluste lahendamisel.

 

Viviana on töötanud varasemalt juristina nii erasektoris kui ka Tarbijakaitse- ja Tehnilise järelevalve ametis,  tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadis. Samuti on Viviana läbinud mahukad praktikaprogrammid Põhja Ringkonnaprokuratuuris ning Põhja Prefektuuris vanemuurija juures. Ka oma magistritöös keskendub Viviana kriminaalmenetlusele, käsitledes täpsemalt õiguspraktikute teadlikkuse ja hoiakute mõju taastava õiguse rakendamise edukusele meie kriminaalmenetluses.

 

Viviana põhjalikkus, detailitäpsus ja laialdane kogemustepagas erinevatest riiklikest struktuuridest muudab ta hinnatud liikmeks RASKi vaidluste meeskonnas. Lisaks vaidluste lahendamisele aitab Viviana RASKis kliente ka lepingulistes küsimustes ja haldusõiguses.