Sandra Kaas

Sandra nõustab kliente peamiselt vaidluste lahendamisel, pakkudes olulist tuge nii tsiviil- kui haldusvaidlustes.  Samuti on Sandral mitmekülgsed kogemused planeeringute valdkonnas ja keskkonnaõigusega seotud küsimuste lahendamisel. 
 
Enne RASKiga liitumist on Sandra läbinud praktikad nii Harju Maakohtus, Tallinna Vanglas, erinevates advokaadibüroodes kui ka Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos Tallinna Linnavalitsuse juures. Varasem kogemus on andnud Sandrale laiapõhjalised teadmised ja baasoskused erinevatest õigusvaldkondadest, sanktsiooniõigusest kuni andmekaitseni, muutes Sandra hinnatud meeskonnaliikmeks ka väga keeruliste kaasuste lahendamisel.