Sandra Kaas

Sandra on spetsialiseerunud riigi- ja haldusõigusele ning nõustab kliente peamiselt ehitus-, planeerimis- ja keskkonnaõiguse valdkonnas.

Sandra on nõustanud kliente mitmetes planeeringute, keskkonna-, ehitus- ja kasutuslubade, riigivastutuse ning põhiseaduspärasusega seotud õigusküsimuste käsitlemisel ja vaidluste lahendamisel. Samuti on Sandral mitmekülgsed kogemused kohtuvaidlustes, sh klientide esindamisel mitmetes Riigikohtusse jõudnud märgilise tähendusega vaidlustes. Sandra on olnud vaidlustes esindajaks nii kohalikele omavalitsustele kui ettevõtjatele, kodanikeühendustele ja erinevatele huvigruppidele suhetes omavalitsuste ja riigiga.

Lisaks on Sandra aidanud planeerimisalastes küsimustes ministeeriume seadusandlike vastuolude kaardistamisel ja uute seadusmuudatuste kavandamisel.