Sandra Kaas

Sandra aitab büroos advokaate peamiselt vaidluste lahendamisel, pakkudes olulist tuge nii tsiviil- kui haldusvaidlustes.  
 
Sandra on ülikooli ja täiendkoolituste kõrvalt omandanud mitmekülgsed kogemused mahukate praktikaprogrammide raames. Enne RASKiga liitumist on Sandra läbinud praktikad nii Harju Maakohtus, Tallinna Vanglas, erinevates advokaadibüroodes kui ka Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos Tallinna Linnavalitsuse juures.
 
Varasem kogemus on andnud Sandrale laiapõhjalised teadmised ja baasoskused erinevatest õigusvaldkondadest, sanktsiooniõigusest kuni andmekaitseni, muutes Sandra hinnatud meeskonnaliikmeks ka väga keeruliste kaasuste lahendamisel.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.