Ettevõtjate nõustamine Liivi lahele avameretuulepargi rajamisega seotud menetlustes.

Sisu

RASK nõustab kohalikke ettevõtjaid seoses uue, hetkel planeerimisfaasis oleva Eesti suurima avamere tuulepargi rajamisega. Täpsemalt nõustab RASK ettevõtjaid hoonestusloa ja keskkonnamõju hindamise menetlusega seotud küsimustes.

Vabariigi Valitsus kinnitas 2019. aastal hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte. Liivi lahe meretuulepargi eripäraks on see, et sel on Eestis täna ainsana kehtiv merealaplaneering. RASKi hinnangul on oluline, et menetluse lõpptulemusena vastuvõetav otsus arvestaks erinevate mereala kasutusviisidega. Täpsemalt tuleb riigil hinnata ja arvestada Liivi lahe võimalike arenduste koosmõju täna konfliktis olevatele sektoritele, sh ka keskkonnale üldisemalt.

Eesti suurima, Pärnu merealaplaneeringus ligi 183 km ruutkilomeetri suurust ala katvat avatuulepargi rajamist planeerib Eesti Energia. Meretuulepark on kavandatud Liivi lahte, 10 kilomeetri kaugusele Kihnu saarest ning katab prognooside kohaselt ära ligi poole Eesti energia vajadusest. Täpsemalt planeerib Eesti Energia meretuuleparki kuni 160 tuulikut koguvõimsusega 1000 megavatti.