Investeerimisfondi Tehnopol Ventures asutamise nõustamine.

Sisu

RASK nõustas Tehnopoli uue investeerimisühingu Tehnopol Ventures loomisel ning sellega seonduvate õigusküsimuste lahendamisel.

RASKi partner Timo Kullerkupp ning maksude valdkonna kaasjuht Annika Soom nõustasid teadus- ja ärilinnakut Tehnopol uue investeerimisfondi jaoks parima õigusliku formaadi leidmisel, mis sobilik iduettevõtetes välja teenitud optsioonide hoidmiseks ja investeeringute haldamiseks. Samuti assisteerisid RASKi eksperdid klienti Tehnopol Ventures'i asutamise juures, optsioonide üleandmisel ja realiseerimisel kui ka seonduva dokumentatsiooni koostamisel.

Tehnopol Ventures asub hindama iduettevõtete investeeringuvalmidust ning haldama Tehnopol Startup Inkubaatori optsioone ja osalusi iduettevõtetes. Tulevikuperspektiivina nähakse fondi jaoks ka rahaliste investeeringute tegemist.

Tehnopol Ventures on tihedalt seotud Tehnopol Startup Inkubaatori hoogsa kasvuprogrammiga, mille kogenud võtmementorid, eriala mentorid, praktiline koolitusprogramm, avatud kontor ja toetav kogukond muudavad iduettevõtted investorvalmiks ja aitavad raha kaasata ning laieneda eksportturgudele. Programmis osalemise eest ei küsita iduettevõtetelt rahalist tasu, selle asemel lepitakse kokku 2%-lises osalusoptsioonis, mida edaspidi haldab Tehnopol Ventures. Lisaks hakkab Tehnopol Ventures pakkuma vendor due diligence teenust, aidates varajase faasi investorite jaoks hinnata ettevõtte finantse, meeskonda, toodet ja turupotentsiaali, toimides seega kvaliteedimärgina.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja arengule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele, pakkudes terviklahendust ärikinnisvarast kuni kasvu toetavate äriarendusteenusteni.