"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Kliendi esindamine Riigikohtus majandusliku tõlgendamise kaasuses.

Sisu

RASK esindas edukalt klienti Riigikohtus, kus vaidlusaluseks küsimuseks kliendi tehingu majanduslik tõlgendamine ja maksustamise õiguspärasus maksuhalduri poolt. Täpsemalt ei vastanud maksuhalduri hinnangul RASKi kliendi poolt sooritatud tehingu hind turuväärtusele ning turuväärtust ületavas osas oli tegemist näiliku tehinguga, millega varjati tegelikku madalama hinnaga tehingut.

Halduskohus ja ringkonnakohus nõustusid maksuhalduri seisukohtadega. Riigikohus rahuldas aga RASKi kliendi kassatsioonkaebuse, piirates maksuhalduri maksustamise pädevust ka teistes sarnastes juhtumites. Täpsemalt selgitas kõrgeim kohus, et kui varjatud tehinguga maksueelist ei saada, puudub maksuhalduril alus maksu määramiseks. Samuti selgitas kohus seda, et maksu ei saa määrata ainuüksi põhjusel, et maksuhalduri hinnangul on maksumenetluses vaatluse all oleva tehingu eesmärk mingi hüve õigusvastane saamine mõnelt teiselt haldusorganilt.

Eelkirjeldatud Riigikohtu otsusega piirati maksuhalduri sekkumise võimalusi MKS § 83 lg 4 alusel.