Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Maksukohustuste täitmine

‹ Kõik uudised

Maksukohustuste täitmine

Tänases majanduslikus olukorras võib ettevõtjate jaoks osutuda keeruliseks ka õigeaegne maksukohuste täitmine.

  • Selleks, et ennetada maksuvõlgnevuste tekkimist või nende suurenemist, võimaldab seadus ettevõtjal taotleda maksuvõla tasumise ajatamist. Ajatada on võimalik ka selliste teadaolevate kohustuste tasumine, mille täitmise tähtpäev ei ole veel saabunud

  •  Koos ajatamisega on ettevõtjal võimalik taotleda maksusummalt tasumisele kuuluva intressi (0,06% päevas) vähendamist kuni poole võrra (0,03%-ni päevas). Kuigi üldjuhul vähendatakse intressi ajatamisotsuse tegemisest alates, on erandjuhul võimalik seda teha ka alates maksuvõla tekkimise päevast ehk tagasiulatuvalt.

  • Kuivõrd ajatamisotsuse tegemine võib võtta kuni 20 päeva, tasub raskustesse sattunud ettevõtjal põhjendatud ajatamise taotlus ja tasumise ajakava maksuhaldurile esitada esimesel võimalusel. 

  • Olukorras, kus ettevõtja jaoks ei ole maksuvõla tasumise ajatamine lahendus, on võimalik taotleda ka maksuvõla täielikku kustutamist maksuhalduri poolt.

>> Loe ka ülevaadet riigipoolsetest ettevõtetele suunatud abimeetmetest SIIT.