Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Maksejõuetus

‹ Kõik uudised

Maksejõuetus

  • Riigis kehtestatud eriolukorra majanduslikud tagajärjed ettevõtetele on etteennustamatud, makse- ja tarneraskused on tekkinud olukorras vältimatud. Arvestades olukorra tõsidust, tuleks olla ise mõistev võlgnike osas ning makseraskuste tekke korral mitte probleemist mööda vaadata või seda varjata, vaid vastupidiselt asuda esimesel võimalusel võlausaldajatega läbirääkimistesse.

 

  • Kokkulepete saavutamise korral tuleks need kindlasti fikseerida kirjalikult, et praeguse eriolukorra valguses sündinud leppeid ei oleks hilisemalt võimalik tõlgendada erinevatel viisidel.

 

  • Kuigi unustada ei tohi juhatuse liikme kohustust esitada püsiva maksejõuetuse olukorras kohtule ühingu pankrotiavaldus, siis pankrotiavalduse esitamine on äärmuslik abinõu ning enne seda on võimalik kaaluda muid lahendusi, nt saneerimismenetlust. Saneerimismenetluses rakendatakse abinõusid ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks kokkuleppel võlausaldajatega.

 

Kokkuvõtlik soovitus kõigile ettevõtjatele on olla võlgnike suhtes mõistev ning kahtluste korral enda majandusliku võimekuse osas on mõistlik tegutseda varem kui hiljem. See reegel kehtib nii võlausaldajatega kokkulepete otsimise puhul kui muude abinõude rakendamise puhul.