Õigusalased soovitused ettevõtluseks eriolukorras

Kohtumenetlus

‹ Kõik uudised

Kohtumenetlus

Riigis kehtestatud eriolukord on asunud mõjutama kohtute tööd ning on seadnud menetlusosalised raskendatud olukorda menetlustähtaegade järgmisel.

 

  • Kuigi kohtud on asunud tühistama istungeid, ei tohi unustada, et konkreetses kohtuasjas on istung tühistatud vaid siis, kui kohtunik on saatnud selle kohta kirjaliku teavituse.


  • Istungi tühistamist eeldada ei tohi! Kohtud on ametliku taotluse saamisel valmis istungeid tühistama vaid siis kui seda omal algatusel ei tehta. See kehtib ka igasuguste kohtu poolt määratud menetlustähtaegade kohta.

 

  • Kui tekib kahtlus menetlustähtaja järgmise võimalikkuse osas, tuleks kindlasti taotleda selle eriolukorra tõttu edasi lükkamist ja seda võimalikult varakult.

 

  • Vaidlustustähtaegade edasilükkamist paraku taotleda ei saa ning kaebused tuleks esitada kas või vormiliselt tähtaegselt.