Maagaasi edasimüüja ja -võrguarendaja Energate igapäevane nõustamine.

Sisu

RASK nõustab Eesti üht juhtivat võrguteenuse– ja maagaasimüüjat Energate kõigis ettevõtte igapäevast majandustegevust puudutavates küsimustes. Koostöö raames on RASK aidanud Energate´i nii teenus-, müügi- ja liitumislepingute koostamisel, suhtluses regulaatoriga, maakasutusega seotud kokkulepete sõlmimisel, töö- ja ühinguõiguslikes küsimuste kerkmisel kui ka mitmete komplitseeritud vaidluste lahendamisel.

Advokaadibüroo RASK oli õigusnõustajaks ka Energate kontserni loomisel ja kontserni uute ühingute liitmisega seotud küsimustes - alates BaltCap’i poolt ettevõtte omandamisest 2008. aastal ning nelja võrguoperaatori ja nende käitiste omandamistehingutest. Samuti Baltcapi poolt Energate´i enamusosaluse võõrandamistehingus.

Energate OÜ on 2008. aastal asutatud ettevõte, mis 10 tegutsemisaastaga kasvanud üheks juhtivaks Eesti maagaasi võrguteenuse arendajaks Eestis. Ettevõtte põhitegevuseks on maagaasivõrkude arendus, maagaasi jaotus ja müük.