"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Unimed Kliinikute nõustamine käitiste omandamisel erameditsiinikeskuselt Medicum. 

Sisu

RASK nõustas hambaravikliinikute gruppi Unimed Kliinikud haiglavälist arstiabi osutavate käitiste omandamisel Medicum AS-lt ja Medicum Dental OÜ-lt. Käitised osutavad Tartus erinevaid eriarstabi- ning hambaraviteenuseid.

RASKi meeskond oli kaasatud lepingulistesse läbirääkimistesse, koostas tehingudokumentatsiooni, esindas klienti suhtluses ja menetluses Konkurentsiametiga seonduvalt koondumise loa hankimisega ning esindas klienti ka suhtluses erinevate avalike asutustega, tagamaks sujuv käitiste ning nende kaudu osutatavate teenuste osutamise üleandmine.

Unimed Ühendatud Kliinikud on 1994. aastal asutatud üks Eesti suurimaid erameditsiinikeskusi, mis osutab erinevaid eriarstiabi- ja hambaraviteenuseid ning on tegev hambaproteeside valmistamise valdkonnas.

Medicum AS on Eesti suurim haiglavälist arstiabi pakkuv tervishoiuettevõtete grupp.

Medicum Dental OÜ on Medicum AS-i tütarettevõte, mis osutab hambaraviteenuseid.